B.M.T. - Bodová myofasciální technika

B.M.T. je velmi šetrná, zcela neinvazivní a nediagnostická metoda. Tento zdokonalený kurz je postaven na práci Australana Tomase A. Bowena. Tělo je zde vnímáno jako celek bez zaměření na problematické partie. Můžeme ji popsat jako velmi jemnou a šetrnou manipulaci s měkkou tkání (svaly, šlachy). Skládá se z jednotlivých pohybů, kdy terapeut svými prsty pohybuje kůží přes sval nebo šlachu. Poté vyvine velmi jemný tlak a poté sklouzne kůží zpět. Mezi jednotlivými sériemi pohybů jsou krátké pauzy. Ty poskytují tělu čas k dokonalému zpracování informace a umožní mu maximální využití těchto pohybů. Tato technika působí na několika úrovních: fyzikální, chemické, psychické i emocionální. Specifické body, přes které se pohyby provádějí, jsou často křižovatkou krevních a lymfatických cév s nervovými vlákny a meridiány. Jemný tlak pomáhá stimulovat krevní a lymfatickou cirkulaci, dochází k mírnému dráždění nervových zakončení a ke stimulaci energetických drah. Zlepšuje se místní prokrvení a lymfatická drenáž, dochází k nastolení homeostázy, uvolňují se energetické bloky a tím může být obnoven přirozený tok energie. Sval reaguje na tyto impulzy relaxací a velmi často dochází k přerušení spirály bolesti. Další vysvětlení působení techniky je propojení jednotlivých částí těla s mozkem drážděním specifických receptorů. Tyto minimální podněty mohou napomoci obnovit integritu centrální nervové soustavy s periferními oblastmi. Pro jednodušší pochopení může posloužit jako model žárovka. Žárovka je propojena přes elektrické vedení s vypínačem. Při vstupu do pokoje stačí zmáčknout vypínač a pokud je elektrické vedení v pořádku, rozsvítí se žárovka umístěná třeba na druhém konci pokoje. Stejně tak v našem těle stačí provést jeden správný pohyb a přes nervové dráhy tato informace putuje o mozku. Terapii je možné provádět přes oblečení. Během následujících 4 dnů by klient neměl absolvovat žádnou jinou techniku nebo masáž.