Reiki

"Rei" znamená vesmírný, životadárný, "ki" znamená energie. Reiki lze užít kdykoliv, kdekoliv a pro cokoliv. K provádění technik Reiki není třeba žádné zvláštní víry nebo vyznání. Reiki je nejjednodušší přírodní uzdravující metoda. Buď je energie v rovnováze nebo je jí v některé oblasti příliš mnoho nebo příliš málo. Potom se zde vytvoří nerovnováha a tudíž větší pravděpodobnost onemocnění. V rovnovážném stavu má každý šanci na sebeuzdravení. Nemoc je výsledkem nerovnováhy a příčiny nemocí lze obvykle najít v emocionálních, duševních a duchovních úrovních. Protože Reiki energie působí na všech těchto úrovních, ovlivňuje tak nejen důsledek, ale i příčinu nemocí. Terapie probíhá pokládáním rukou na klienta a je bezpečná a bezbolestná.